Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Hunedoara
    " Ca să realizezi ceva perfect,

  trebuie mai întâi să creezi ceva   perfectibil "

                                                                   ( William Henry Gates)

 

 "Stagiul se efectueaza de catre persoanele care au promovat examenul de admitere pentru accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat organizat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, denumit in continuare Corpul, potrivit art.20 lit.a) din Ordonanta Guvernului nr.65/1994- republicata. Promovarea examenului de admitere pentru accesul la profesie se dovedeste cu certificatul emis de comisiile de examinare in baza Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.227/2008.Stagiul se organizeaza..."

(Pentru mai multe informatii clic aici pentru vizualizarea Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat)

Exercitiile, intrebarile si studiile de caz pentru pregatirea in sistem colectiv se pot prelua de la sediul Filialei zilnic intre orele 8,00 - 16,00. In fiecare semestru vor fi rezolvate cel putin 50 de exercitii si studii de caz pentru fiecare categorie de lucrari in urmatoarea structura (clic aici).

Programul de consultatii la filiala pentru stagiari se afla aici. Rugam stagiarii care doresc consultatii la sediul filialei sa anunte telefonic cel putin cu o zi inainte dorinta de a participa la consultatii.

 


 

    Prin Decizia Biroului Permanent al Corpului nr.11/253 din 15 februarie 2011 s-au aprobat Normele pentru organizarea si desfasurarea testului semestrial de evaluare a stagiarilor.

   Testul semestrial de evaluare a stagiarilor este obligatoriu atat pentru stagiarii inscrisi in sistem colectiv cat si pentru cei inscrisi pe langa un tutore de stagiu, neprezentarea sau nepromovarea testului avand drept consecinta repetarea semestrului de stagiu.

Evaluarea semestriala a stagiarilor se va desfasura concomitent la toate filialele Corpului dupa un program stabilit in prealabil de catre Aparatul central.

Evaluarea consta in sustinerea de catre stagiari a doua probe la un interval de o saptamana (filialele cu un numat mai mic de 50 stagiari cu aprobarea Conducerii superioare a Corpului pot sustine ambele probe intr-o singura zi):

   - o proba scrisa prin sustinerea in fata comisiei de evaluare a unui subiect cu doua studii de caz/probleme extrase din baza de date existenta la filiala pentru pregatirea practica a stagiarilor in sistem colectiv, tinand seama de complexitatea corespunzatoare anului de stagiatura la sediul filialei cu o saptamana inainte ;

  - o proba orala pe baza unui bilet extras la intrarea in sala cuprinzand intrebari teoretice.

La testul semestrial de evaluare participa numai stagiarii care si-au indeplinit obligatiile aferente semestrului respectiv:

  - participare la orele de pregatire tehnica si deontologica

  - rezolvarea si prezentarea celor 50 de lucrari profesionale semestriale

  - achitarea taxei de stagiu pentru anul in curs. 

   

TESTELE DE EVALUARE SEMESTRIALA 2017

 

                                                    Proba        Proba

                                                    scrisa  si   orala

-----------------------------------------------------------------------

SEMESTRUL  I (Anul  II, III):     17 iunie 2017

 

SEMESTRUL II (Anul III):     21 octombrie 2017   

 

                          (Anul II):       9 decembrie 2017   

-------------------------------------------------------------------------

Raspunsul la proba scrisa va fi dat pe un formular dupa modelul vizibil cu un clic aici.

Ridicarea subiectelor de la sediul Filialei CECCAR Hunedoara pentru proba scrisa se va face in urmatoarele zile:

- Semestrul I:  - anul II si III in data de:   12 iunie 2017

  

- Semestrul II: - anul II in data de:      4 decembrie 2017

 

                         - anul III in data de:   16 octombrie 2017        

 

Pentru discutarea exercitiilor stagiarii interesati pot solicita si consultatii la sediul filialei potrivit programului comunicat pe site si afisat la avizier.             

              


 ATENTIE !!!

                  Actiunile de pregatire tehnica si deontologica, consultatiile si evaluarile semestriale vor fi organizate la sediul filialei din Deva, str. 22 Decembrie, nr.69

                 CALENDAR 2017 

       

    Anul       Pregatirea tehnica si deontologica            

  de stagiu           SEMESTRUL I      SEMESTRUL II

-------------------------------------------------------

 - ANUL I                          

 - ANUL II              22.04.2017             

 - ANUL III             22.04.2017          

     __________________________________________________

 Locatia: Sediul filialei din Deva, str. 22 Decembrie, nr.69

           intre orele: 9,00 - 15,00

 

    Anul        Lucrari profesionale (Consultatii)       

   de stagiu        SEMESTRUL I     SEMESTRUL II

-------------------------------------------------------

 - ANUL I                          

 - ANUL II            10.06.2017                    

 - ANUL III           10.06.2017           

     __________________________________________________

 Locatia: Sediul filialei din Deva, str.22 Decembrie, nr.69

           intre orele: 9,00 - 15,00

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009