Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Hunedoara
- Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 - cu modificarile si completarile ulterioare republicata (clic aici pentru vizualizare)

- Ordonanta Guvernului nr.23/2012 aprobata cu modificari si completari de Legea 149/2013 (clic aici pentru vizualizare)

- Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - republicat ( clic aici pentru vizualizare)

- Legea Contabilitatii nr.82/1991 - republicata (clic aici pentru vizualizare)

- Legea 70/2015-intarirea disciplinei financiare (clic aici pentru vizualizare)

- Ordinul nr.3055/2009 emis de Ministrul Finantelor Publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (clic aici pentru vizualizare)

- Ordinul nr.1802/2014 emis de Ministrul Finantelor Publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (clic aici pentru vizualizare)

- OMFP 2634/2015 (clic aici pentru vizualizare)

-Ordinul nr.1040 emis de Ministrul Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili in conformitate cu prevederile Legii nr. 571_2003 - Codul fiscal (clic aici pentru vizualizare)

- Ordinul 170/2015 emis de Ministrul Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili in conformitate cu prevederile Legii nr. 571_2003 - Codul fiscal (clic aici pentru vizualizare)

- Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului -republicata (clic aici pentru vizualizare)

- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale (clic aici pentru vizualizare)

- Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei (clic aici pentru vizualizare)

- Ordonanta 2/2000 (clic aici pentru vizualizare)

- Regulamentul de organizare si functionare al Comisiilor de disciplina de pe langa Consiliile filialelor si Consiliul superior al CECCAR (clic aici pentru vizualizare)

- Regulamentul privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile (clic aici pentru vizualizare)

- Regulamentul de stagiu si examenul de aptitudini (clic aici pentru vizualizare)

- Extras din Codul de Procedura Civila (clic aici pentru vizualizare)

- Extras din Codul de Procedura Penala (clic aici pentru vizualizare)

Actele normative emise de ANAF in perioada 06-10.02.2017 pot fi vizualizate cu un clic aici

Pentru mai multe informatii puteti accesa site-ul CECCAR Bucuresti: www.ceccar.ro

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009