Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Hunedoara




 

       "Nimeni nu este mai presus de lege" 

                                                                             (Constitutia Romaniei, art.16)

 Atunci cand pentru lamurirea unor imprejurari de fapt, instanta considera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti va numi la cererea partilor sau din oficiu, unul sau trei experti stabilind prin incheiere de sedinta...

 

                                                                                                                 (Extras din Codul de Procedura Civila)

 


 

IMPORTANT !!!

Rapoartele de expertiza contabila judiciara cu termene de depunere la beneficiari in aceasta luna vor fi verificate si vizate de catre auditorul de calitate din Filiala CECCAR Arad care se va deplasa in acest scop la Deva in zilele de 15, 22 si 29 iunie 2017.

(Postat in 13 iunie si rectificat in 21 iunie 2017)


DE RETINUT !

Pentru a veni in intampinarea expertilor contabili care doresc sa prezinte la verificare rapoartele de expertiza contabila, va prezentam programul de lucru al auditorului de calitate care poate fi vizualizat cu un clic aici

 


 

FOARTE IMPORTANT !

 

     Expertii contabili judiciari care doresc ca plata onorariilor cuvenite pentru expertizele contabile judiciare dispuse de organele jurisdictionale sa fie facuta in contul societatii de expertiza contabila -al carei asociat unic sunt- au obligatia de a depune la sediul Filialei CECCAR o cerere (model clic aici ) insotita de documentele doveditoare in copie.

Mapa cu toate solicitarile depuse de expertii contabili va fi transmisa anual, centralizat Biroului local de expertize contabile din cadrul Tribunalului Hunedoara.   

 


 

Lista expertilor contabili judiciari pe specializari (care se transmite anual la Ministerul Justitiei) cuprinde numai expertii contabili inscrisi in Grupul Expertilor Judiciari (GEJ), care potrivit Normelor 1044/2010 privind imbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara, indeplinesc urmatoarele conditii:

- au depus Cererea tip (clic aici pentru model)

- au depus Fisa de optiuni (clic aici pentru model) pana la data de 15 februarie  avand in vedere pregatirea profesionala si experienta in specializarile respective in concordanta cu principiul privind competenta profesionala si prudenta prevazut de Codul etic national al profesionistilor contabili 

- au promovat testul de verificare a cunostintelor

- au obtinut viza de functionare pe anul in curs  (conditionata de depunerea Raportului anual pentru anul anterior si achitarea cotizatiei pentru anul in curs in intregime).

Excluderea din Lista expertilor contabili judiciari pe specializari pentru anul in curs se face pe baza de cerere pana la data de 01 februarie.

 

EXPERTII CONTABILI CARE DORESC INSCRIEREA IN GRUPUL  EXPERTILOR JUDICIARI SI SUNT CADRE DIDACTICE UNIVERSITARE PENTRU DISCIPLINELE CONTABILITATE SAU FINANTE, LECTORII ABILITATI DE CORP PE SPECIALIZARILE EXPERTIZA CONTABILA SAU STANDARDE, PROFESIONALE PRECUM SI ABSOLVENTII

  UNOR FACULTATI DE DREPT SAU MASTERE IN ACEST PROFIL POT FI INSCRISI FARA SUSTINEREA TESTULUI, CEI IN CAUZA AVAND OBLIGATIA SA DEPUNA PANA LA DATA DE 19 NOIEMBRIE LA FILIALA COPII ALE DOCUMENTELOR DOVEDITOARE IN ACEST SENS. 

  


              INSCRIEREA IN GEJ - 2017

 

In zilele de 05 si 16 decembrie 2016 intre orele 16,00 - 18,00 s-au desfasurat cele doua sesiuni de testare a expertilor contabili care doresc sa se inscrie in Grupul Expertilor Judiciari (GEJ) incepand cu 2017. 

 

Setul de intrebari- grila orientativ propuse in anul 2016 poate fi vizualizat cu un clic aici. 

   


 Cu prilejul intalnirii din 8 decembrie 2015 dintre conducerea Tribunalului Hunedoara si conducerea Filialei C.E.C.C.A.R. Hunedoara s-a stabilit de comun acord ca dupa numire, expertul /expertii contabili sa solicite instantei o intrevedere in Camera de consiliu pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de expertiza solicitata (obiective, termen de depunere a raportului de expertiza, onorariu, etc).


În ședința din 15 septembrie 2015 Consiliul filialei C.E.C.C.A.R. Hunedoara luând în discuție clarificarea raportului dintre expertul parte (încuviințat de organele judiciare) și expertul numit a hotărât...clic aici pentru a vizualiza hotărârea.


 

IMPORTANT !

Conducerea Filialei CECCAR Hunedoara recomandă experţilor contabili să contacteze din timp auditorul de calitate din filială (pe mail sau telefonic) în vederea prezentării rapoartelor de expertiză la auditul de calitate întrucât programul de lucru conţine multe deplasări pe teren care presupun absenţa acestuia din birou.

In acest sens expertii contabili pot contacta auditorul de calitate dupa urmatorul program:

     - Marti           8,30 - 12,00

     - Miercuri      8,30 - 12,00

     - Vineri         8,30 - 12,00

   


 

 Lista expertilor contabili pe specializari din Filiala Hunedoara pentru anul 2016 poate fi consultata cu un clic aici. 

 


 

Lista expertilor contabili pe specializari din Filiala Hunedoara pentru anul 2015 poate fi consultata cu un clic aici.

 


 

Lista expertilor contabili pe specializari valabila pentru anul 2014 poate fi consultata cu un clic aici.

 


 

Lista expertilor contabili pe specializari valabila pentru anul 2013 poate fi consultata cu un clic aici.

 

 


 

 Lista expertilor contabili pe specializari valabila pentru anul 2012 poate fi consultata cu un clic aici.


  

 NOU !

Având în vedere publicarea în M.O. al României a OUG nr. 4/2013 cu privire la modificarea Legii nr. 76/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă, considerăm că este de interes pentru experţii contabili judiciari să cunoască prevederile acesteia, după cum urmează:

"...........
Art. I. - Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 81 va avea urmatorul cuprins: „
Art. 81. - Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu completarile ulterioare, intra in vigoare la data de 15 februarie 2013.”
2. Articolul 82 va avea urmatorul cuprins: „
Art. 82. - Prezenta lege intra in vigoare la data prevazuta la art. 81, cu exceptia dispozitiilor art. 80, care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si a dispozitiilor art. 38 pct. 1 si 2, care intra in vigoare la data de 1 iulie 2013.”
 
Printre modificarile aduse Codului de Procedura Civila se numara si cea referitoare la art. 324, alin (5):
" La efectuarea expertizei in conditiile prevazute la alin.(1) si (2) pot participa experti alesi de parti si incuviintati de instanta, avand calitatea de consilieri ai partilor, daca prin lege nu se dispune altfel. In acest caz, ei pot sa dea relatii, sa formuleze intrebari si observatii si, daca este cazul, sa intocmeasca un raport separat cu privire la obiectivele expertizei."

Cu un clic aici   puteti vizualiza Scrisoarea Circulara nr.5650/04.07.2012 care cuprinde in anexa principalele modificari aduse Codului de Procedura Civila si priveste activitatea de expertiza contabila judiciara.

 


FILIALA PUNE LA DISPOZITIA CELOR INTERESATI EDITIA A VI-a REVIZUITA SI ACTUALIZATA  A STANDARDULUI Nr. 35 "Expertizele contabile"!

        


 IMPORTANT ! Pentru a veni in sprijinul colegilor care efectueaza expertize contabile judiciare sau extrajudiciare, cu aportul auditorul de calitate din filiala noastra am postat aici cateva precizari importante legate de modificarile  si completarile aduse standardelor profesionale 21,22 si 35.  


IMBUNATATIREA ACTIVITATII DE EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA

Consiliul Superior CECCAR prin Hotararea nr.10/200 din 21 iulie 2010 a aprobat Normele nr. 1044 privind imbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara. Pentru consultarea lor faceti clic aici

 

 

UTIL !!!   ORARUL DE LUCRU CU PUBLICUL LA TRIBUNALUL HUNEDOARA

                                 REGISTRATURA                    ARHIVA

                         -------------------------------------------------------------------

    Luni                       8 - 10 ; 12 - 14                        10 - 14

    Marti                      8 - 10 ; 12 - 14                        10 - 14

    Miercuri                 8 - 10 ; 12 - 15                        10 - 15

    Joi                          8 - 10 ; 12 - 14                       10 - 14

    Vineri                     8 - 10 ; 12 - 14                        10 - 14

 


 

 

 

 

 

 





E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009