Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Hunedoara
    " Dacă alegi C.E.C.C.A.R.  alegi o CARIERĂ "

               

       Accesul la profesiile de expert contabil sau contabil autorizat se realizeaza potrivit Art.3 si Art.4 din OG 65/1994 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

I. EXAMENE:

      - examen de admitere la stagiu promovat cel putin cu media 7 si minimum nota 6 la fiecare disciplina,

      - efectuarea unui stagiu de 3 ani

      - sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului

  CECCAR are incheiat cu Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) un protocol de cooperare in domeniul organizarii si monitorizarii stagiului de pregatire practica prin care candidatul care doreste sa obtina calitatea de auditor financiar dar si de expert contabil se va inscrie la stagiu la organismul profesional la care a sustinut examenul de acces la stagiu, mentionand in cererea de inscriere ca doreste sa efectueze in paralel stagiul si la celalalt organism profesional...(mai multe puteti citi din protocolul si normele de aplicare cu un clic aici

 I.a. ECHIVALAREA EXAMENULUI DE ACCES

            Absolventii care au finalizat cu licenta cursurile de master la o facultate cu care CECCAR are incheiat un protocol de colaborare, nu sustin examen de admitere putand solicita inscrierea direct la stagiu. Lista institutiilor de invatamant superior acreditate de CECCAR si Programele de master recunoscute poate fi consultata accesand site-ul www.ceccar.ro meniul Accesul la profesie submeniul Echivalarea examenului de admitere la stagiu - conditii si etape.               

       

II. INTERVIU

            Persoanele care au titlul de academician, profesor si conferentiar universitar, doctor in economie, doctor docent - cu specialitatea finante sau contabilitate, li se poate acorda la cerere calitatea de expert contabil dupa sustinerea unui interviu la CECCAR Bucuresti in baza urmatoarelor documente:

    - diploma de doctor, eliberata de facultatile de profil economic

    - titlul tezei de doctorat trebuie sa se refere la unul din subiectele privind specialitatea  finante si/sau contabilitate

   

În atenția candidaților la examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat 

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu. 

Art. 13 al Regulamentului amintit mai sus statuează că tematica și bibliografia pe baza cărora se pregătesc candidații se stabilesc de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, pentru fiecare disciplină. 

Având în vedere cele mai sus menționate, vă informăm că Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat, publicat de Editura CECCAR în conformitate cu legislația în vigoare, este singura lucrare avizată de Corp pentru pregătirea candidaților în vederea susținerii examenului de acces. Nicio altă lucrare elaborată de terți în același scop nu are avizul CECCAR și nu este garantată de Corp privitor la corectitudinea și relevanța educațională a lucrării. Inclusiv în situația în care în titlul sau în prezentarea lucrării este menționat numele CECCAR, aceasta nu echivalează cu garanția că lucrarea respectă cerințele certificate de Corp ca autoritate profesională competentă în domeniu, iar utilizarea numelui CECCAR de către terți reprezintă strict inițiativa acestora, fără consimțământ ori legătură cu Corpul, în scopul promovării și comercializării produselor lor. CECCAR nu se asociază sub niciun aspect cu acești terți. 

          

     Pentru orice detalii sau informatii suplimentare ne puteti contacta zilnic intre orele 8,00 - 16,00 la telefon 0254-214658, 0254-217211, pe e-mail: ceccarhunedoara@ceccarhunedoara.ro sau la sediul filialei din Deva, bd. 22 Decembrie, nr.69. 

   Informatii utile gasiti pe site-ul www.ceccar.ro/ submeniul Accesul la profesie

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009